Συχνές Ερωτήσεις

Αναλαμβάνουμε την πλήρη Αρχιτεκτονική μελέτη και τον συντονισμό των απαιτουμένων λοιπών μελετών, την διοίκηση του έργου (project management) ή την κατασκευή ή επισκευή του κτιρίου.

Είμαστε Αρχιτέκτονες δηλαδή μηχανικοί ειδικευμένοι στα κτιριακά έργα, που συνδυάζουν τις τεχνικές και οικονομικές γνώσεις με την αισθητική αντίληψη.

Γιατί μόνον οι αρχιτέκτονες μπορούν να μελετήσουν συνολικά (τεχνικά, εργονομικά, οικονομικά και αισθητικά) ένα κτίριο.

Το δυνατόν ταχύτερα, ακόμη και πριν την αγορά οικοπέδου, ώστε να ελεγχθεί η δυνατότητα υλοποίησης του επιθυμητού έργου στο οικόπεδο.

Αφού μας εξηγήσετε τις επιθυμίες σας, θα σας προτείνουμε τον συμφερότερο τρόπο κατασκευής του έργου σας.

NAI. Ο φάκελος για την Πολεοδομία, είναι η κατάληξη της οριστικής μελέτης του κάθε έργου.

Σε 3 έως 12 μήνες ανάλογα με τις προαπαιτούμενες εγκρίσεις του φακέλου (πχ. άδεια εγκατάστασης, δασαρχείο, περιβαλλοντικοί όροι, αρχαιολογία κλπ).

Συνήθως σε 9 έως 18 μήνες από την έκδοση της οικοδομικής αδείας, ανάλογα με το μέγεθος και την συνθετότητα του έργου.

Αξιόπιστος προϋπολογισμός του έργου συντάσσεται μόνον μετά την προκαταρκτική μελέτη.

Το κόστος συντήρησης αλλά και λειτουργίας ενός κτιρίου είναι τόσο μικρότερο όσο καλύτερη είναι η αρχική μελέτη. Γενικά, η προσπάθειά μας είναι η (κατά το δυνατόν) εκμηδένισή του.

 

ΝΑΙ. Το έχουμε φαντασθεί από την στιγμή σύνταξης των προσχεδίων, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας.

Είναι η υπηρεσία συντονισμού των συντελεστών του έργου (μελετητές-εργολήπτες-κύριος του έργου), ώστε να εκτελεσθεί το έργο στον ζητούμενο χρόνο, εντός του προϋπολογισμού και στην προδιαγεγραμμένη ποιότητα.

Αν ο μηχανικός έχει αναλάβει την κατά νόμον επίβλεψη του έργου ασχολείται σημειακά μόνον με την ορθή εκπλήρωση των τεχνικών υποχρεώσεων του κατασκευαστή. Στην περίπτωση που ο μηχανικός αναλαμβάνει το project management, τότε παρακολουθεί την πορεία του έργου συνεχώς, συντονίζοντας τους συντελεστές του και ελέγχοντας συνεχώς την κατασκευή σε θέματα ποιότητας, χρόνου και κόστους.

Σε έργα, υψηλού κόστους και συνθετότητας όπου η κατασκευή γίνεται με γενικό εργολάβο.

Η χρήση μεμονωμένων συνεργείων συμφέρει σε μικρά ιδιωτικά έργα όταν εκτελούνται με αυτεπιστασία του μηχανικού. Ο ακριβότερος τρόπος κατασκευής είναι η εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία του ιδιοκτήτη.

Εφ´ όσον υπάρχει σωστός συντονισμός και προγραμματισμός των συνεργείων, από τον μηχανικό (project manager ή γενικό εργολάβο) η ενόχληση μέσα στον ζωτικό χώρο του σπιτιού ή του γραφείου περιορίζεται στο ελάχιστο ανάλογα με το μέγεθος και το πλήθος των επεμβάσεων.

Βεβαίως. Διαθέτουμε έμπειρα συνεργεία για κάθε φάση της οικοδομής.

Οι αρχιτέκτονες είναι οι μόνοι εκπαιδευμένοι να μπορούν να αναλάβουν και να μελετήσουν συνολικά (τεχνικά, εργονομικά, οικονομικά και αισθητικά) οποιοδήποτε τύπο κτιρίου και φυσικά μεγάλα κτίρια όπως εργοστάσια και αποθήκες.

Για να πάρετε ένα σωστό και οικονομικό κτίριο, βάσει της δικής σας λειτουργίας και της προοπτικής ανάπτυξης.

ΌΧΙ. Γίνεται περισσότερο λειτουργικό, τεχνικά αρτιότερο, οικονομικότερο και ωραιότερο.

Βάσει πτυχίου ναι, αλλά η εξειδικευμένη εμπειρία από υλοποιημένες κατασκευές εξασφαλίζει καλύτερη αντίληψη του θέματος και εύκολη συνεργασία.

Γιατί δεν μπορεί ο ελεγχόμενος (κατασκευαστής) να είναι συγχρόνως και ελέγχων (project manager) της κατασκευής.

Όταν η ηχομόνωση προβλέπεται στην αρχιτεκτονική μελέτη από την αρχή, τότε οι εργασίες δεν είναι ξεχωριστό κομμάτι, αποτελούν μέρος της δομής του κτιρίου και συμπληρώνουν με λογικό κόστος τις συνηθισμένες κατασκευές.
Όταν η ηχομόνωση γίνεται μετά το τέλος της κατασκευής του κτιρίου, τότε πρόκειται για ξεχωριστό έργο που επιφέρει πρόσθετη δαπάνη, ανάλογη με την έκτασή του.

ΝΑΙ. Προκειμένου να μην έχετε προβλήματα με το προσωπικό σας ή προβλήματα λειτουργίας από ενοχλημένους γείτονες.

Από την αρχή. Όταν οι εργασίες ηχομόνωσης γίνονται πρώτες στη φάση της κατασκευής του καταστήματος ή της ανακαίνισης συμπληρώνουν τις κλασσικές εργασίες και έτσι επιτυγχάνονται αποτελέσματα άριστα, που εντάσσονται στον γενικό διάκοσμο, με ελάχιστο κόστος επένδυσης.

ΝΑΙ. Η σωστή τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών και ανακλαστικών επιφανειών σε επιλεγμένες επιφάνειες μπορούν να επιτύχουν υψηλή ακουστική άνεση.

Θα πρέπει να τοποθετηθούν ηχοαπορροφητικά υλικά σε επιλεγμένες επιφάνειες. Αυτές οι κατασκευές μπορούν να συνδυαστούν με τον διάκοσμο και να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή σε κάθε κατάστημα.

Μηχανικός εξειδικευμένος στην ηχομόνωση μπορεί να κάνει διάγνωση και να δώσει συγκεκριμένη θεραπεία. Ένα τόσο δύσκολο θέμα, όπως η διαχείριση του ήχου, ΔΕΝ μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις γνώσεις απλών τεχνιτών, ακόμη και αν έχουν κάνει παρόμοιες κατασκευές.

Πρέπει να γίνει ειδική μελέτη ηχομόνωσης για τον χώρο δημιουργίας υψηλού θορύβου.

Οταν η εξοικονόμηση ενέργειας προβλέπεται στην αρχιτεκτονική μελέτη από την αρχή, τότε οι εργασίες δεν είναι ξεχωριστό κομμάτι, αποτελούν μέρος της δομής του κτιρίου και δεν επιφέρουν πρόσθετη δαπάνη.
Όταν οι εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας γίνονται μετά το τέλος της κατασκευής του κτιρίου, τότε πρόκειται για νέο έργο, με πρόσθετη δαπάνη μελέτης και κατασκευής.
Σε κάθε περίπτωση αυτή η δαπάνη αποσβένυται στα πρώτα χρόνια χρήσης του κτιρίου λόγω οικονομίας στα καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα.

Βεβαίως. Με τις σωστές επιλογές κατασκευών εξοικονόμησης ενέργειας επιτυγχάνεται μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων.

Γίνεται καταγραφή των σημείων που επιβαρύνουν την κατανάλωση ενέργειας στο κτίριο και μετά προτείνονται λύσεις.